MIRAMA KIKAGATI

UGANDA

PROJEKTMOTIVERING

advanced divider

Projektet Mirama Kikagati omfattar bygge av en kraftledning mellan städerna Mirama, Kikagati och Nsongezi, som ligger i södra Uganda. Projektet består av totalt 37 km kraftledning (132 kV) samt uppförande av tillhörande transformatorstationer. När det är slutfört kommer projektet att främja överföringen av den energi som genereras i kraftverken i Kikagati och Nsongenzi, och bidra till ekonomin i Ugandas södra region tack vare byggandet av en lämplig, säker och tillförlitlig elinfrastruktur, samt minska fattigdomen tack vare tillgången till elnät med låg och medelhög spänning.

ARBETETS OMFATTNING
Följande ingår i QGMI:s uppdrag:
  • Byggande av 37,3 km kraftledning mellan Mirama, Kikagati och Nsongezi.
  • Uppförande av transformatorstation för 132/33 kV i Nsongezi, inklusive anläggningsarbeten och leverans av utrustning.
  • Utbyggnad av den befintliga tranformatorstationen för 132 kV i Mirama, inklusive anläggningsarbeten och leverans av utrustning.
  • Uppdatering av telekommunikationssystemet för fyra kringliggande transformatorstationer.
HÅLLBARHET

Projektet kommer att utvecklas i linje med internationella standarder (IFC Performance Standards, World Bank EHS Guidelines, OECD Common Approaches) och nationella regler.

För mer information om projektet,
kontakta oss via vår sida Kontakta oss.

Scroll to Top