GATORNA I TAMALE

GHANA

Play Video

PROJEKTMOTIVERING

advanced divider

Den norra regionen i Ghana har en uppskattad befolkning i städerna på 2,480 miljoner (2010). Huvudstaden är Tamale och dess storstadsområde bebos av cirka en miljon människor. Trottoarerna är i dåligt skick med gropar på flera ställen.

Projektet Gatorna i Tamale syftar till att göra ny beläggning på cirka 100 km av vägarna i staden Tamale för att förbättra körförhållandena och underlätta trafikflödet genom att åtgärda utvalda gator som är i dåligt skick, förbättra trafiken och livskvaliteten i stadsdelarna.

ARBETETS OMFATTNING

Följande ingår i QGMI:s uppdrag:

  • Asfaltering och ny beläggning på vägarna i Tamale, inklusive dränering, omlokalisering av infrastruktur för allmännyttiga tjänster samt vågrät montering av trafikljus på utvalda gator enligt kundens önskemål.
HÅLLBARHET

Vägar rustas upp i enlighet med IFC: s Performance Standards för miljö och sociala ändamål. Projektet förväntas leda till lägre bullernivåer och mindre avgaser tack vare bättre trafikflöde och mindre trängsel, dvs kortare köer.

För mer information om projektet,
kontakta oss via vår sida Kontakta oss.

Scroll to Top