GATORNA I ACCRA

GHANA

PROJEKTMOTIVERING

advanced divider

Regionen Greater Accra i Ghana växer med 4 % per år och det innebär att befolkningen kommer att fördubblas på 16 år. Expanderingen har gjort det svårt för de lokala myndigheterna att möta invånarnas krav på service. Trafiken i Accra kännetecknas av långa köer, av att åtgärder för att hantera trafikproblemen inte genomförs ordentligt och av otillräckliga lösningar för fotgängare och cyklister, vilket resulterar i ett stort antal olyckor.

Projektet Gatorna i Accra syftar till att göra ny beläggning på cirka 120 km av vägarna i huvudstaden Accra för att förbättra körförhållandena och underlätta trafikflödet genom att åtgärda utvalda gator som är i dåligt skick, förbättra trafiken och livskvaliteten i Accras storstadsområde.

ARBETETS OMFATTNING
Följande ingår i QGMI:s uppdrag:
  • Asfaltering och ny beläggning på vägar i Accra, inklusive dränering, omlokalisering av infrastruktur för allmännyttiga tjänster samt vågrät montering av trafikljus på utvalda gator enligt kundens önskemål.
HÅLLBARHET

Vägar rustas upp i enlighet med IFC: s Performance Standards för miljö och sociala ändamål. Projektet förväntas leda till lägre bullernivåer och mindre avgaser tack vare bättre trafikflöde och mindre trängsel, dvs kortare köer.

För mer information om projektet,
kontakta oss via vår sida Kontakta oss.

Scroll to Top