JURIDISKT MEDDELANDE
OCH SEKRETESSPOLICY

JURIDISKT MEDDELANDE

Användarens (”användaren”) åtkomst till QGMI Groups webbplats innebär fullständigt godkännande och skyldighet för användaren att följa alla bestämmelser som fastställs i dessa villkor, samt bestämmelserna i det juridiska meddelandet, sekretesspolicyn och cookies-policyn. QGMI Group kan, ensidigt och utan föregående meddelande, ändra villkoren på webbplatsen och/eller valfri aspekt relaterad till innehållet på webbplatsen, samt de juridiska texterna, när så bedöms lämpligt. Användaren rekommenderas därför att noggrant läsa alla villkor varje gång användaren avser surfa på webbplatsen.

QGMI Group är ett konglomerat bestående av följande företag:

  • QGMI Inversiones S.L
  • QGMI Construcciones e infraestructuras globales S.L.U.
  • QG Konstruktion GmbH
  • QG Konstruktion AB
  • QG Construction UK Ltd.

SEKRETESSPOLICY

Genom denna sekretesspolicy (”sekretesspolicyn”) regleras behandlingen av personuppgifter som tillhandahålls av användare/registrerade (”användaren” eller ”användarna”) som besöker QGMI Groups webbplats.

Användare måste noggrant läsa de här villkoren och på egen risk besluta om de vill dela sina personuppgifter med QGMI Group.

I enlighet med alla lokala lagar och förordningar som reglerar skydd och behandling av personuppgifter, särskilt Organic Act 3/2018, daterad den 5 december och Europaparlamentets och rådets förordning 2016/67 daterad den 27 april 2016, informeras användarna om följande aspekter:

1. Personuppgiftsansvarig

Identifierande uppgifter: QGMI Inversiones S.L and QGMI Construcciones e Infraestructuras Globales S.L.U., koncernens förvaltningsbolag, lagligen etablerat i Spanien.

Adress: Calle de Orense, 34, Torre Norte, Planta 7, 28020 Madrid, Spanien.
Telefon: (+34 914) 531-600
Mejladress: contacto@qgmic.com

Användaren kan kontakta QGMI för att lösa eventuella problem angående behandlingen av personuppgifter via mejladressen protecciondedatos@qgmic.com.

2. Insamlade uppgifter

För åtkomst, prenumeration eller registrering i någon av de tjänster som erbjuds på QGMI Groups webbplats kan användaren uppmanas att tillhandahålla sina personuppgifter. I sådana fall måste uppgifter tillhandahållas frivilligt och med användarens uttryckliga medgivande. För detta ändamål, om så är nödvändigt, och innan användaren öppnar några formulär, ska användaren uttryckligen godkänna villkoren i denna sekretesspolicy och därmed åtkomst till sina personuppgifter. Därigenom säkerställer användaren att den tillhandahållna informationen är: sanningsenlig, korrekt, fullständig och aktuell. I detta avseende ska användaren hållas fullständigt ansvarig för riktigheten i de tillhandahållna uppgifterna. Oaktat det ska användaren meddela QGMI om eventuella ändringar av den tillhandahållna informationen. Användaren är ensam ansvarig för eventuell felaktig eller falsk information som delas via denna webb och för skada eller men, direkt eller indirekt, som detta kan orsaka QGMI Group. I händelse av att någon tredje parts personuppgifter tillhandahålls av användaren, ska användaren garantera nödvändigt samtycke för att tillhandahålla sådan information, samt att tredje part har informerats korrekt om alla aspekter som ingår i denna policy. Alla personuppgifter som tillhandahålls av användarna ska registreras i en automatiserad personuppgiftsdatabas som innehas av QGMI Inversiones SL och QGMI Construcciones e Infraestructuras Globales SLU, som båda är koncernens förvaltningsbolag, lagligen etablerade i Spanien. QGMI:s insats är att hålla webbplatsen i gång och tillgänglig för användaren. QGMI ansvarar dock inte för att webbplatsen tillfälligt är otillgänglig på grund av tekniska problem som ligger utanför vår kontroll.

3. Syfte med databehandlingen

Personuppgifter samlas in för följande ändamål:

a) För att förbättra hanteringen och administrationen av de tjänster som tillhandahålls genom att anpassa dem efter användarens önskemål,
b) För att tillhandahålla information om våra tjänster,
c) I förekommande fall, för att hantera urvalsprocessen och CV som mottagits via portalen ”Arbeta med oss”,
d) För att svara på den information som begärs med tillgängliga medel,
e) För att hantera de rapporter som gjorts, oavsett om det är klagomål, missnöje, förslag, komplimanger eller utövande av ARCO-rättigheter.

4. Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen är:
Användarens uttryckliga samtycke till formulärens villkor – när det är tillämpbart.

5. Lagringsperiod för personuppgifter

De insamlade uppgifterna kommer att behandlas under den period som krävs för att säkerställa att syftet med insamlingen uppfylls, förutom när användaren utövar sina ARCO-rättigheter.

6. Datakommunikation

Uppgifterna som tillhandahålls ska endast användas av de företag som utgör QGMI Group. Det finns ingen avsikt att överföra uppgifter till tredje part – observera att data kan överföras mellan företag som ingår i QGMI Group, som alla finns identifierade i det juridiska meddelande där denna policy ingår. Om överföringen till tredje part är nödvändig för att tillhandahålla en viss tjänst ska användaren informeras formellt om det och dennes uttryckliga medgivande ska då krävas.

7. Utövande av ARCO-rättigheter

Användaren kan utöva sina ARCO-rättigheter, nämligen att få tillgång till, att korrigera, att radera (”rätten att bli bortglömd”), att begränsa processen, rätt till dataportabilitet och att komma med invändningar, i enlighet med lagen.

För att utöva dessa rättigheter kan den intresserade personen kontakta QGMI via följande:

Mejladress: protecciondedatos@qgmic.com
Adress: Calle de Orense, 34, Torre Norte, Planta 7, 28020 Madrid, Spanien.

Genom att göra det kan användaren/den registrerade återkalla det beviljade samtycket genom att lämna in en begäran till tillsynsmyndigheten (spanska dataskyddsbyrån www.aepd.es).

Scroll to Top